14. dni dynamickej psychoterapie 19.10.2018 Spoločenská sála Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela Pezinok

Termín konania:
19. 10. 2018


Miesto konania:
Spoločenská sála Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela Pezinok


Organizátor a usporiadateľ:
SOLEN, s.r.o.

Pod záštitou:
Slovenský inštitút psychodynamickej psychoterapie,
Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
a Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok

Odborný garant:
MUDr. Pavel Černák, PhD.
predseda SIPP a generálny riaditeľ PNPP Pezinok

Registračné poplatky:
Poplatok uhradíte na mieste konania – pri registrácii
Aktívna účasť:
Prihlášky na aktívnu účasť (prednášky, kazuistiky, workshopy) zasielajte najneskôr do 15. septembra 2018 na adresu sipp@pnpp.sk

Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.