18. spoločná konferencia slovenských a českých perfúziológov 26.3.2015 - 28.3.2015 Hotel Stupka, Tále

Na toto podujatie vás pozývajú:
SÚSCCH – Banská Bystrica, Kardiochirurgické oddelenie – úsek perfúzie
Slovenská spoločnosť pre mimotelový obeh a podporné systémy krvného obehu a dýchania
Spoločnosť SOLEN

Termín konania:
26. 3. - 28. 3. 2015

Miesto konania:
Hotel Stupka, Tále

Registračný poplatok:

do 25. 02. 2015 50 €
do 10. 03. 2015 70 €
na mieste 90 €
Registračný poplatok pre sprevádzajúcu osobu je rovnaký a zahŕňa vstup na
odborný program, občerstvenie počas prestávok, obed, spoločenský večer.

Dôležité termíny:

Prihlášku na aktívnu účasť zašlite najneskôr do 28. 2. 2015 na adresu: beer.imrich@gmail.com
Prihlášku na pasívnu účasť zašlite najneskôr do 10. 3. 2015
Rezervácia ubytovania do 28.2.2015 na adrese: kongres@solen.sk

PREZIDENT KONGRESU
MUDr. Juraj Frajt
generálny riaditeľ SÚSCCH, a. s.

ODBORNÝ GARANT
Mgr. Iveta Važanová
Slovenská spoločnosť pre mimotelový
obeh a podporné systémy krvného
obehu a dýchania NÚSCH, a. s., Bratislava

ORGANIZAČNÝ VÝBOR
MUDr. Imrich Beer
MUDr. Radovan Zacharovský
MUDr. Ján Seleštiansky
Bc. Anna Tauferová
Mgr. Martina Piliarová
Tatiana Maďarová

KONGRESOVÝ SEKRETARIÁT
SOLEN, s. r. o.,
Ambrova 5, 831 01 Bratislava
www.solen.sk, sutka@solen.sk