2. Konferencia Slovenskej spoločnosti radiačnej onkológie 16.5.2014 - 17.5.2014 Austria Trend Hotel, Bratislava


Termín konania:
16. a 17. máj 2014

Miesto konania:

Austria Trend Hotel, Vysoká 2A, 811 06 Bratislava

Hlavný odborný garant:
doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.

Odborná garancia spoločnosti:
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská spoločnosť radiačnej onkológie

Kongresový poplatok:

Kongresový poplatok zahrňuje účasť na odbornom vzdelávacom programe, potvrdenie o účasti s kreditmi CME, kongresové materiály, abstrakty, občerstvenie počas prestávok, obed. Platba poplatkov na mieste, pri registrácii bude možná len v hotovosti.