28. slovenský a český epileptologický zjazd 12.6.2015 - 13.6.2015 Hotel Holiday Inn, Bratislava

PIATOK, 12. JÚN 2015

ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO
doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD., prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.,
doc. MUDr. Peter Marusič, PhD., doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.,
prof. MUDr. Milan Brázdil, CSc., prof. MUDr. Ján Benetin, CSc., prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

09.00 – 09.20 Otvorenie podujatia – Donáth V., Marusič P.

09.20 – 10.10
1. Kukumberg P.: Výrazná postava neurovied – prof. MUDr. Leodegar Cigánek,
DrSc. prof. MUDr. Leodegar Cigánek, DrSc., nestor slovenskej epileptológie,
k 90. nedožitým narodeninám

2. Šteňo J.: Epileptochirurgia na Neurochirurgickej klinike LF UK a UNB
3. Timárová G.: Epileptológia a epileptochirurgia na II. neurologickej klinike LF UK a UNB
štvrť storočia po profesorovi Cigánkovi


10.10 – 10.40 Prestávka

10.40 – 12.30 EPILEPSIA A SPÁNOK
Predsedníctvo: Příhodová I., Klobučníková K.
4. Čarnická Z., Klobučníková K., Šiarnik P., Keményová P., Kollár B.: Zmeny
spánkovej architektúry u pacientov s nočnou epilepsiou
(10 min.)
5. Klobučníková K., Šiarnik P., Čarnická Z., Keményová P., Kollár B.: Primárne
poruchy spánku ako dôležitá komorbidita epilepsie
(10 min.)
6. Feketeová E., Rozprávková E.: Syndróm nepokojných nôh a epilepsia
– kazuistika
(10 min.)
7. Tormašiová M.: Symptómy narkolepsie nesprávne diagnostikované
ako epileptické záchvaty
(10 min.)
8. Příhodová I.: Poruchy spánku u dětí s epilepsií (15 min.)
9. Švecová L., Sýkora P.: Liečba epileptických encefalopatií s elektrickým
status epilepticus v pomalom spánku: antiepileptiká či kortikoidy?
(10 min.)
10. Donáth V.: Adherencia v epilepsii (10 min.)
Diskusia

12.30 – 14.00 Obed

14.00 – 15.00 Diagnostika a liečba
Predsedníctvo: E, Feketeová., S. Méhešová
11. Keményová P., Kollár B., Šiarnik P., Čarnická Z., Klobučníková K.: Epilepsia a žena (10 min.)
12. Feketeová E., Múdra J.: Diagnostika a manažment prvého epileptického
záchvatu vo veku nad 60 rokov.
(10 min.)
13. Šlapal R.: Epilepsie a neurovývojové poruchy u detí (10 min.)
14. Timárová G., Méhešová S.: Dlhodobé sledovanie lacosamidu v prídavnej liečbe
u nekontrolovanej parciálnej epilepsie v reálnej klinickej praxi.
(10 min.)
15. Brázdil M.: Perampanel – nová cesta v léčbě parciální epilepsie (7 min.)
Diskusia

15.00 – 15.30 Prestávka

15.30 – 17.00 KLUB EPILEPTICKÝCH ZÁCHVATOV
Brázdil M., Marusič P., Timárová G., Sýkora P.

18.00 Klavírny koncert

19.30 Spoločné zasadanie výborov Českej a Slovenskej ligy proti epilepsii

20.00 Spoločenský večer v hoteli Holiday Inn

SOBOTA, 13. JÚN 2015

9.00 – 10.00 VARIA
Predsedníctvo: Donáth V., Brázdil M.
16. Rektor I., Doležalová I., Kuba R., Chrastina J., Jurák P., Brázdil M.: Vysokofrekvenčné
oscilácie a iktálna aktivita v prednom talamickom jadre
(15 min.)
17. Donáth V.: Krátka história klasifikácií a definícií epilepsie (15 min.)
18. Brázdil M.: Proměny epileptochirurgie v 21. století (15 min.)
Diskusia

10.00 – 10.30 Prestávka

10.30 – 12.30 EPILEPSIA A AUTOIMUNITNÉ OCHORENIA
Predsedníctvo: Marusič P., Timárová G.
19. Buc M.: Autoimunitné mechanizmy v patogenéze chorôb CNS (20 min.)
20. Elišák M., Krýsl D., Marusič P.: Epilepsie a epileptické záchvaty
u autoimunitních onemocnění
(30 min.)
21. Jakubčiaková V., Slonková J.: Autoimunitní (limbické a extralimbické)
encefalitidy – naše dosavadní zkušenosti s novou etiologií epilepsií
(10 min.)
22. Doležalová I., Brázdil M.: Autoimunitní encefalitidy – kazuistiky pacientů (10 min.)
23. Timárová G., Pakosová E., Jezberová M., Belan V., Andrisová J., Kukumberg P.:
Adultná forma Rasmussenovej encefalitídy – LORE – súčasné možnosti liečby (10 min.)
24. Kolníková M., Ramos Rivera G., Podoláková K., Barák L., Čižnár P., Payerová J.,
Sýkora P.: Epileptická encefalopatia s anti-GAD protilátkami a DM typ 1 (10 min.)
Diskusia

12.30 Ukončenie zjazdu