28. slovenský a český epileptologický zjazd 12.6.2015 - 13.6.2015 Hotel Holiday Inn, Bratislava

Všeobecné informácie

Termín konania:
12. - 13. 6. 2015

Miesto konania:

hotel Holiday Inn, Bratislava

Hlavný odborný garant:
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.

Kongresový poplatok:

V prípade ak sa prihlásite na: XXV. Bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie, získate zľavu 10 €.

Podujatie bude ohodnotené CME kreditmi