3. konferencia Slovenskej spoločnosti radiačnej onkológie 13.5.2016 - 14.5.2016 Elizabeth hotel Trenčín

Termín konania:
13. - 14. 5. 2016


Miesto konania:
Elizabeth hotel, Trenčín

Organizuje:
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská spoločnosť radiačnej onkológie
Onkologické oddelenie FN Trenčín

Slovenská onkologická spoločnosť

Odborný garant:
doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.

Kredity:
Podujatie bude ohodnotené 9 CME kreditmi