31. slovenský a český epileptologický zjazd 26.10.2019 Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

Termín konania:
26. október 2019

Miesto konania:
Grand hotel Praha, Tatranská Lomnica

Organizátor a usporiadateľ:
SOLEN, s.r.o., 
časopis Neurológia pre prax

Pod záštitou:
Slovenská neurologická spoločnosť, 
II. neurologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta 

Odborný garant: 
doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.

Poplatky:

člen SNeS
Registrácia vopred - 30 €
Registrácia na mieste 26. 10. 2019 - 50 €

ostatní
Registrácia vopred - 50 €
Registrácia na mieste 26. 10. 2019 - 70 €

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a stravu počas podujatia.

Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady. Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. 
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.