4. Konferencia Slovenskej spoločnosti radiačnej onkológie 26.4.2018 - 27.4.2018 Hotel Kultúra, Ružomberok

Termín konania:
26. - 27. 4. 2018


Miesto konania:
HOTEL KULTÚRA
A. Bernoláka 1
034 01 Ružomberok
https://www.hotelkultura.sk/

Organizuje:
Slovenská spoločnosť radiačnej onkológie
Onkologické oddelenie FN Ružomberok


Odborný garant:
doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.

Registračné poplatky:

do 31. 3. 2018 - 30 €
od 1. 4. 2018 a na mieste - 50 €
Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady.
Uhradený registračný poplatok je nevratný.


Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.