52. slovensko-české dni detskej neurológie a XXVIII. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie 31.5.2018 - 2.6.2018 Hotel Atrium, Starý Smokovec

Termín konania:
31. 5. - 2. 6. 2018


Miesto konania:
Hotel Atrium
Nový Smokovec 42
062 01 Vysoké Tatry - Starý Smokovec

Pod záštitou:
Slovenská neurologická spoločnosť, Neuropediatrická sekcia SNeS
Společnost dětské neurologie ČLS JEP

Organizačný a programový výbor:
MUDr. Katarína Okáľová, PhD. (predseda)
MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
MUDr. Jaroslava Payerová
MUDr. Magdaléna Perichtová 
prof. MUDr. Bruno Rudinský, PhD.
MUDr. František Horn, PhD.
prof. MUDr. Pavel Kršek, PhD.
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, PhD.
MUDr. Jan Hadač, PhD.
MUDr. Eva Zavadiliková
MUDr. Eva Galková, PhD.

Organizačné zabezpečenie:
SOLEN, s.r.o.

Registračné poplatky:

do 30. 4. 2018 - 60 €

od 1. 5. 2018 a na mieste - 80 €

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály (taška, program, abstrakty) a stravu počas podujatia.
Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady.
Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.