6. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách 9.11.2017 Austria Trend Hotel, Bratislava

Venované pamiatke prof. MUDr. L. Kovácsa, DrSc., MPH

Termín konania:
9. 11. 2017


Miesto konania:
Austria Trend Hotel, Bratislava

Programový výbor:
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
M
UDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.

MUDr. František Cisárik, CSc.

MUDr. Štefan Laššán, PhD.


Organizátor a usporiadateľ:
SOLEN, s.r.o.

Pod záštitou:
Slovenská pediatrická spoločnosť,
Orphanet Slovakia,
Slovenská lekárska spoločnosť,
Lekárska fakulta UK v Bratislave


Registračné poplatky:
do 31. 10. 2017 - 10 €
od 1. 11. 2017 a na mieste - 20 €
Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady.
Uhradený registračný poplatok je nevratný.


Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti so 6 kreditmi CME.