7. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách 8.11.2018 - 9.11.2018 Hotel Falkensteiner, Bratislava

Termín konania:
8. - 9. 11. 2018


Miesto konania:
Hotel Falkensteiner, Bratislava

Programový výbor:
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD. - odborný garant
MUDr. František Cisárik, CSc.
M
UDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
MUDr. Gabriela Hrčková
MUDr. Štefan Laššán, PhD.

Organizátor a usporiadateľ:
SOLEN, s.r.o.

Pod záštitou:
Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia, Slovenská neurologická spoločnosť
Ministerstvo zdravotníctva SR
Orphanet Slovakia
Lekárska fakulta UK v Bratislave


Registračné poplatky:
do 31. 10. 2018 - 10 €
od 1. 11. 2018 a na mieste - 20 €
Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady.
Uhradený registračný poplatok je nevratný.


Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.