8. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách 14.11.2019 - 15.11.2019 Austria Trend Hotel, Bratislava

Termín konania: 
14. - 15. november 2019


Miesto konania: 
Austria Trend Hotel
Vysoká 2A, Bratislava

Programový výbor:
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD. - odborný garant
MUDr. František Cisárik, CSc.
M
UDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
MUDr. Gabriela Hrčková

Organizátor a usporiadateľ: 
SOLEN, s.r.o.

Pod záštitou:
Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia, Slovenská neurologická spoločnosť
Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Orphanet Slovakia
Lekárska fakulta UK v Bratislave

Kredity: 
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. 
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.