9. slovenská konferencia detskej nefrológie 2.6.2016 - 3.6.2016 Hotel Most Slávy, Trenčianske Teplice

Termín konania:
2. a 3. 6. 2016

Miesto konania:

Hotel Most Slávy, Trenčianske Teplice

Organizuje:
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská nefrologická spoločnosť SLS
Sekcia pediatrickej nefrológie

Organizačný výbor
MUDr. Alena Karasová - prezident
MUDr. Ján Bľanda
Prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.


Kredity:
Podujatie bude ohodnotené 10 CME kreditmi