9. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách 5.11.2020 - 6.11.2020 Hotel Falkensteiner, Bratislava

Termín konania: 
5. - 6. november 2020


Miesto konania: 
Hotel Falkensteiner, Pilárikova 7372/5, 811 03 Bratislava

Programový výbor:
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD. - odborný garant
MUDr. František Cisárik, CSc.
M
UDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
MUDr. Gabriela Hrčková

Organizátor:
Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia, Slovenská neurologická spoločnosť

Ministerstvo zdravotníctva SR
Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Orphanet Slovakia
Lekárska fakulta UK v Bratislave

Kredity: 
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. 
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.