9. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách 5.11.2020 - 6.11.2020 Hotel Falkensteiner, Bratislava

Termín konania: 
5. - 6. november 2020


Miesto konania: 
Hotel Falkensteiner, Pilárikova 7372/5, 811 03 Bratislava

Programový výbor:
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD. - odborný garant
MUDr. František Cisárik, CSc.
M
UDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
MUDr. Gabriela Hrčková

Organizátor:
Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia, Slovenská neurologická spoločnosť

Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
Orphanet Slovakia


Registračné poplatky:

vopred - 30 €
na mieste 5. a 6. 11. 2020 - 50 €

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a občerstvenie počas prestávok.

Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady. Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Kredity: 
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. 
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.