Brachyterapia karcinómu prostaty 15.3.2018 Austria Trend Hotel, Bratislava

Pri príležitosti 10. výročia brachyterapie karcinómu prostaty na Slovensku!

Termín konania:
15. 3. 2018


Miesto konania:
Austria Trend Hotel
Vysoká 2A
81106 Bratislava

Pod záštitou:

Slovenská spoločnosť radiačnej onkológie
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Klinika radiačnej onkológie SZU a OÚSA, Oddelenie brachyterapie

Odborný garant:
doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.

Koordinátori programu:
MUDr. Pavol Lukačko
MUDr. Branislav Obšitník, PhD.

Organizačné zabezpečenie:
SOLEN, s.r.o.

Registračný poplatok:

na mieste - 10 € (zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály, certifikát o účasti s kreditmi CME, občerstvenie počas prestávok a obed)

Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.