Bratislavské onkologické dni, L. ročník 10.10.2013 - 11.10.2013 Hotel Holiday Inn, Bratislava

Všeobecné informácie

Termín konania:
10. a 11. októbra 2013

Miesto konania:

Hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
www.holidayinn.sk

Hlavný odborný garant:
doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.

Programový výbor

doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
MUDr. Elena Bolješíková, CSc.
MUDr. Richard Hrubý, PhD.
MUDr. Vladimír Malec, PhD.
doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
MUDr. Tibor Packaň, PhD.
RNDr. Ján Sedlák, DrSc.
MUDr. Dagmar Sorkovská
MUDr. Tomáš Šálek
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
MUDr. Jozef Šufliarsky
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.

Hlavná téma: Nádory pľúc

Registračný poplatok: