Bratislavské onkologické dni, LI. ročník 9.10.2014 - 10.10.2014 Holiday Inn, Bratislava

Všeobecné informácie

Termín konania:
9. a 10. október 2014

Miesto konania:

Hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
www.holidayinn.sk

Hlavný odborný garant:
doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.

Registračný poplatok:

Podujatie bude ohodnotené 14 CME kreditmi