Bratislavské onkologické dni, LII. ročník 8.10.2015 - 9.10.2015 Hotel Holiday Inn, Bratislava

Všeobecné informácie

Termín konania:
8. a 9. október 2015

Miesto konania:

Hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
www.holidayinn.sk

Hlavný odborný garant:
MUDr. Tomáš Šálek

Registračný poplatok:

Podujatie bude ohodnotené  CME kreditmi