Bratislavské onkologické dni, LIII. ročník 29.9.2016 - 30.9.2016 Hotel Holiday Inn, Bratislava

Termín konania:
29. - 30. 9. 2016


Miesto konania:
Hotel Holiday Inn, Bratislava


Pod záštitou:
Slovenská onkologická spoločnosť, Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská chemoterapeutická spoločnosť

Organizuje:
spoločnosť SOLEN, s.r.o. a časopis Onkológia

Odborný garant:
MUDr. Tomáš Šálek

Kredity:
Podujatie bude ohodnotené 14 CME kreditmi