Bratislavské onkologické dni, LIV. ročník 28.9.2017 - 29.9.2017 Hotel Holiday Inn, Bratislava

Termín konania:
28. - 29. 9. 2017


Miesto konania:
Hotel Holiday Inn, Bratislava

Organizátor a usporiadateľ:
SOLEN, s.r.o.

Pod záštitou:
Slovenská onkologická spoločnosť,
Slovenská chemoterapeutická spoločnosť,
Slovenská lekárska spoločnosť

Odborný garant:

MUDr. Tomáš Šálek

Registračné poplatky:

do 31. 8. 2017 - 20 €

od 1. 9. 2017 a na mieste - 30 €
(na mieste platba možná iba v hotovosti)

Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady.
Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.