Bratislavské onkologické dni, LV. ročník 27.9.2018 - 28.9.2018 Hotel Holiday Inn, Bratislava

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel.  02/5413 1365 

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie: kongres@solen.sk

Kontakt pre vystavovateľov: Monika Horáková, 0903 452 654, horakova@solen.sk