Bratislavské onkologické dni, LV. ročník 27.9.2018 - 28.9.2018 Hotel Holiday Inn, Bratislava

Hlavná téma:

Kolorektálny karcinóm

Ďalšie témy:

Neuroendokrinné nádory GIT-u

Gastrointestinálne stromálne nádory

Análny karcinóm