Bratislavské onkologické dni, LV. ročník 27.9.2018 - 28.9.2018 Hotel Holiday Inn, Bratislava

Registrácia

Prihláška na Bratislavské onkologické dni, LV. ročník

27.9.2018 - 28.9.2018, Hotel Holiday Inn, BratislavaAk si želáte ubytovanie na viac nocí, uveďte to do poznámok.
Týmto dávam súhlas spoločnosti SOLEN, s. r. o., na spracovanie mojich osobných údajov, uvedených v tomto dokumente na účel spracovania prihlášok a rozosielanie informačných e-mailov v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a rovnako na poskytovanie údajov tretím osobám v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomnou formou. Svojou registráciou potvrdzujem súhlas s uverejnením fotiek z podujatia vo fotogalérii webstránky podujatia. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomnou formou.

Na základe vyplneného registračného formulára vám bude zaslaná zálohová faktúra.

Telefonické prihlásenie na podujatie nie je možné.

Na túto emailovú adresu vám bude zaslané potvrdenie o registrácii