Bratislavské onkologické dni, LV. ročník 27.9.2018 - 28.9.2018 Hotel Holiday Inn, Bratislava

Termín konania:
27. - 28. 9. 2018


Miesto konania:
Hotel Holiday Inn, Bratislava

Organizátor a usporiadateľ:
SOLEN, s.r.o.

Pod záštitou:
Slovenská onkologická spoločnosť,
Slovenská chemoterapeutická spoločnosť,
Slovenská lekárska spoločnosť

Odborný garant:

MUDr. Tomáš Šálek

Registračný poplatok:
do 26. 9. 2018 – 20 €
na mieste – 30 €

Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady.
Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.