Bratislavské onkologické dni, LV. ročník 27.9.2018 - 28.9.2018 Hotel Holiday Inn, Bratislava

Termín konania:
27. - 28. 9. 2018


Miesto konania:
Hotel Holiday Inn, Bratislava

Organizátor a usporiadateľ:
SOLEN, s.r.o.

Pod záštitou:
Slovenská onkologická spoločnosť,
Slovenská chemoterapeutická spoločnosť,
Slovenská lekárska spoločnosť

Odborný garant:

MUDr. Tomáš Šálek

Aktívna účasť:

V mene odborného garanta podujatia pána MUDr. Tomáša Šáleka, si Vás zároveň dovoľujem vyzvať k aktívnej účasti na tomto podujatí.

Prihlášku k aktívnej účasti spolu s názvom, menami spoluautorov a abstraktom prednášky/postera tiež môžete zaslať priamo na mail garanta podujatia: Tomas.Salek@nou.sk.

Možnosť prihlásiť sa ako aktívny účastník máte do 15. 7. 2018.

O zaradení práce do odborného programu budete informovaný emailom alebo telefonicky.

Abstrakty vyjdú ako suplement odborného časopisu Onkológia.

Rozsah abstraktu je max. jedna strana A4, veľkosť písma Times New Roman 12, s 1 a pol riadkovaním, (respektíve 1 800 znakov aj s medzerami).


Registračný poplatok:
do 31. 8. 2018 – 20 €
od 1. 9. 2018 a na mieste – 30 €


Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.