Bratislavské onkologické dni, LVI. ročník 19.9.2019 - 20.9.2019 Hotel Holiday Inn, Bratislava

Termín konania:
19. - 20. september 2019


Miesto konania:
Hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A, Bratislava

Organizátor a usporiadateľ:
SOLEN, s.r.o.

Pod záštitou:
Slovenská onkologická spoločnosť,
Slovenská chemoterapeutická spoločnosť,
Slovenská lekárska spoločnosť

Odborný garant:

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Registračné poplatky:

člen SOS SLS
do 31. 8. 2019 – 20 €
od 1. 9. 2019 a na mieste – 30 €

ostatní
do 31. 8. 2019 - 60 €
od 1. 9. 2019 a na mieste - 80 €
večera 19. 9. 2019 - 20 € (platba na mieste v hotovosti)

Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady.
Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.