Bratislavské onkologické dni, LVII. ročník 19.10.2020 online

Vážení lekári, partneri a účastníci podujatia BOD,

Slovenská onkologická spoločnosť SLS, programový výbor podujatia a spoločnosť SOLEN poverená organizačným zabezpečením si Vás dovoľujeme informovať, že tento rok sa kongres LVII. Bratislavské onkologické dni 2020 neuskutoční prezenčnou formou v pôvodnom  termíne 1. – 2. október 2020.

Do poslednej chvíle sme všetci dúfali, že sa nám pri dodržaní všetkých hygienických podmienok podarí usporiadať podujatie za fyzickej účasti v plánovanom termíne. Zo dňa na deň rapídne sa zhoršujúca pandemická situácia, v ktorej chceme chrániť najmä Vás lekárov, nás prinútila zvoliť inú formu tohto podujatia - Záznamy nahratých prednášok s možnosťou AD testov. 

Programový výbor podujatia pripravil aj tento rok vysokokvalitný odborný program, ktorý čaká na čo najskoršie predstavenie aktuálnych tém z oblasti onkológie a bolo by škoda ho neuverejniť či presunúť na neurčitý termín do budúcnosti.

Veríme, že takáto forma Vám bude vyhovovať – prednášky aj posterovú sekciu z pripravovaného programu si budete môcť pozrieť  aj v rozšírenej verzii, keďže nebudú časové obmedzenia ako pri real time kongrese, v termíne a na mieste, ktoré Vám vyhovuje, vrátiť sa k nim opakovane či zdieľať s kolegami. 

Keďže zmena formy nastáva krátko pred termínom podujatia, vytvorenie kvalitných záznamov potrvá dlhšie a musí zohľadniť aktuálne možnosti všetkých prednášajúcich a prípravu AD testov.

Virtuálne BOD 2020 bude dostupné od 19. októbra 2020 na webovom rozhraní, ktoré bude dostupné po prihlásení. Link a doplňujúce informácie Vám pošleme e-mailom.


Bratislava, 29. september 2020                  

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc. 

Predseda organizačného výboru


Organizátor: Slovenská onkologická spoločnosť SLS

Odborný garant: prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.