Bratislavské onkologické dni, LVII. ročník 1.10.2020 - 2.10.2020 Hotel Holiday Inn, Bratislava

Termín konania:
1. - 2. októmber 2020


Miesto konania:
Hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A, Bratislava

Organizátor:
Slovenská onkologická spoločnosť SLS

Odborný garant:
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.