Bratislavské onkologické dni, LVII. ročník 1.10.2020 - 2.10.2020 Hotel Saffron, Bratislava

Termín konania:
1. - 2. októmber 2020


Miesto konania:
Hotel Saffron, 
Radlinského 27, 811 07 Bratislava

Organizátor:
Slovenská onkologická spoločnosť SLS

Odborný garant:
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Registračné poplatky:

člen SOS SLS
do 30. 9. 2020 – 20 €
na mieste 1. 10. 2020 – 30 €

ostatní
do 30. 9. 2020 - 60 €
na mieste 1. 10. 2020 - 80 €

večera 1. 10. 2020 - 20 € (platba na mieste v hotovosti)


Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.