Dermatológia pre prax 12.10.2018 - 13.10.2018 Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

Termín konania:
12. - 13. 10. 2018

Miesto konania:

Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

Organizátor a usporiadateľ:
SOLEN, s.r.o.

Pod záštitou:

Slovenská dermatovenerologická spoločnosť

Odborný garant:
doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

Aktívna účasť:

V mene odborného garanta podujatia pána doc. Buchvalda, si Vás zároveň dovoľujeme vyzvať k aktívnej účasti na tomto podujatí.

Prihlášku k aktívnej účasti spolu s názvom, menami spoluautorov a abstraktom prednášky/postera môžete zaslať priamo na mail: kongres@solen.sk

Možnosť prihlásiť sa ako aktívny účastník máte do 31. 8. 2018.

O zaradení práce do odborného programu budete informovaný emailom alebo telefonicky.

Abstrakty vyjdú ako suplement odborného časopisu Dermatológia pre prax.

Rozsah abstraktu je max. jedna strana A4, veľkosť písma Times New Roman 12, s 1 a pol riadkovaním, (respektíve 1 800 znakov aj s medzerami).


Registračné poplatky:

skorší - do 31. 8. 2018 - 50 €

riadny - od 1. 9. 2018 do 12. 10. 2018 - 60 €

na mieste - 13. 10. 2018 - 70 €

Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady.
Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.