Dermatológia pre prax 12.10.2018 - 13.10.2018 Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

Termín konania:
12. - 13. 10. 2018

Miesto konania:

Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

Organizátor a usporiadateľ:
SOLEN, s.r.o.

Pod záštitou:

Slovenská dermatovenerologická spoločnosť

Odborný garant:
doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

Registračné poplatky:

skorší - do 31. 8. 2018 - 50 €

riadny - od 1. 9. 2018 do 11. 10. 2018 - 60 €

na mieste - 12. 10. 2018 - 70 €

Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady.
Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.