Dermatológia pre prax, 3. ročník 8.11.2019 - 9.11.2019 Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

Termín konania:
8. - 9. november 2019

Miesto konania:

Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

Organizátor a usporiadateľ:
SOLEN, s.r.o.

Pod záštitou:

Slovenská dermatovenerologická spoločnosť

Odborný garant: 
doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

Kredity: 
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. 
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.