Dermatológia pre prax, 3. ročník 8.11.2019 - 9.11.2019 Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

Termín konania:
8. - 9. november 2019

Miesto konania:

Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

Pod záštitou:
Slovenská dermatovenerologická spoločnosť

Odborný garant: 
doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

Poplatky:

Registrácia vopred - 50 €

Registrácia na mieste 8. – 9. 11. 2019 - 70 €

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a stravu počas podujatia.

Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady. Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Kredity: 
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. 
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.