Dialógy v onkológii 3 13.3.2018 Hotel Dixon, Banská Bystrica

Termín konania:
13. 3. 2018


Miesto konania:
Hotel Dixon

Švermova 32
97404 Banská Bystrica

Pod záštitou:

Slovenská onkologická spoločnosť


Odborný garant:
MUDr. Tomáš Šálek


Organizačné zabezpečenie:
SOLEN, s.r.o.

Registračný poplatok:
bez poplatku

Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.