Dialógy v onkológii 21.11.2018 Fakultná nemocnica Nitra

Termín a čas: 21. 11. 2018, 13.30 – 17.00 hod.

Miesto: Fakultná nemocnica Nitra, Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie, seminárna miestnosť

Odborný garant: MUDr. Juraj Detvay, PhD., MPH – Fakultná nemocnica Nitra, Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie

Registračný poplatok: bez poplatku

Účasť na podujatí je hodnotená 3 CME kreditmi