Dialógy v onkourológii 17.9.2020 Hotel Holiday Inn, Trnava

Termín konania:
17. september 2020

Miesto konania:
Hotel Holiday Inn
Hornopotočná 5
Trnava

Odborný garant:
MUDr. Marian Streško, PhD.

Registračný poplatok:
bez poplatku

Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s 5 kreditmi CME.