Dialógy v onkourológii 1.3.2018 Hotel Holiday Inn, Trnava

Termín konania:
1. 3. 2018


Miesto konania:
Hotel Holiday Inn
Hornopotočná 5
917 01 Trnava

Organizuje:

SOLEN, s.r.o.

Odborný garant:

MUDr. Erich Mikurčík

primár Urologického oddelenia FN Trnava

Registračný poplatok:
bez poplatku


Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.