Dialógy v pediatrii 2015/1 28.5.2015 poslucháreň DFNsP, Bratislava

Termín: 28. 5. 2015 (14 : 00 – 18 : 00 hod.)

Miesto konania: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave, poslucháreň


Kredity: Podujatie bude ohodnotené 4 CME kreditmi


Organizuje: Spoločnosť starostlivosti o deti pri SLS, Pediatrická sekcia SLK, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave


Odborný garant: prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH

Registračný poplatok na mieste: 2 € (Platba možná iba v hotovosti)

(Zahŕňa účasť na odbornom vzdelávacom programe, potvrdenie o účasti s kreditmi CME, občerstvenie.)