Dialógy v pediatrii 2015/2 28.10.2015 poslucháreň DFNsP, Bratislava

Termín: 28. 10. 2015 (15 : 30 – 19 : 00 hod.)

Miesto konania: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave, poslucháreň


Kredity: Podujatie bude ohodnotené 3 CME kreditmi


Organizuje: Slovenská pediatrická spoločnosť, Spoločnosť všeobecnej starostlivosti o deti SLS, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave


Odborný garant: prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH

Registračný poplatok na mieste: 2 € (Platba možná iba v hotovosti)

(Zahŕňa účasť na odbornom vzdelávacom programe, potvrdenie o účasti s kreditmi CME, občerstvenie.)