Dialógy v pediatrii 2016/1 2.3.2016 poslucháreň DFNsP, Bratislava

Termín konania:
2. 3. 2016


Miesto konania:
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave, poslucháreň


Organizuje:
Slovenská pediatrická spoločnosť, Spoločnosť všeobecnej starostlivosti o deti SLS, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave


Odborný garant:
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH

Kredity:
Podujatie bude ohodnotené CME kreditmi