Dialógy v pediatrii 2016/2 29.9.2016 poslucháreň DFNsP, Bratislava

Termín konania:
29. 9. 2016


Miesto konania:
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave, poslucháreň


Organizuje:
SOLEN, s.r.o.

Pod záštitou:
Slovenská pediatrická spoločnosť, Spoločnosť všeobecnej starostlivosti o deti SLS, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave


Odborný garant:
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH

Kredity:
Podujatie bude ohodnotené CME kreditmi