Dialógy v pediatrii 2016/3 14.12.2016 poslucháreň DFNsP, Bratislava

Termín konania:
14. 12. 2016


Miesto konania:
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave, poslucháreň

Organizuje:
SOLEN, s.r.o.

Pod záštitou:
Slovenská pediatrická spoločnosť, Spoločnosť všeobecnej starostlivosti o deti SLS, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave


Odborný garant:
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH

Kredity:
Podujatie bude ohodnotené 3 CME kreditmi