Dialógy v pediatrii 2017/1 1.3.2017 poslucháreň DFNsP, Bratislava

Termín konania:
1. 3. 2017


Miesto konania:
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave, poslucháreň

Organizuje:
SOLEN, s.r.o.

Pod záštitou:
Spoločnosť všeobecnej starostlivosti o deti SLS,
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave


Odborný garant:
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH

Registračné poplatky:
na mieste 3 € (platba možná iba v hotovosti)

Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.