Dialógy v pediatrii 19.6.2019 Národný ústav detských chorôb v Bratislave, poslucháreň

Termín konania:
19. jún 2019, od 16.00 hod. do 19.00 hod.


Miesto konania:
Národný ústav detských chorôb v Bratislave, poslucháreň


Organizuje:
SOLEN, s.r.o.

Pod záštitou:
Národný ústav detských chorôb v Bratislave
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti SLS

Odborný garant:
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

Kongresový poplatok na mieste je 3 € (platba možná iba v hotovosti).

(Zahŕňa účasť na odbornom vzdelávacom programe, certifikát o účasti s kreditmi CME a občerstvenie)

Kredity:
Podujatie je ohodnotené 3 CME kreditmi