Dni molekulovej patológie 23.5.2019 - 24.5.2019 Hotel Turiec, Martin

Na toto podujatie vás pozývajú:

Slovenská divízia Medzinárodnej akadémie patológie (SD-IAP),

Slovenská spoločnosť patológov SLS,

Ústav patologickej anatómie Jesseniovej LF UK a UN v Martine,

Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN v Olomouci,

Martinské bioptické centrum, s.r.o., v Martine,

Spoločnosť SOLEN, s.r.o.


Termín konania:
23. - 24. 5. 2019

Miesto konania:
Hotel Turiec
A. Sokolíka 2, Martin
GPS: N49.062039°,E18.923396°

Predseda organizačného a vedeckého výboru:
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Registračné poplatky:

Lekár a VŠ nelekár:
do 30. 4. 2019 - 30 €
od 1. 5. 2019 a na mieste - 40 €

Laborant:
do 30. 4. 2019 - 3 €
od 1. 5. 2019 a na mieste - 5 €

Študent:
do 22. 5. 2019 - 10 €
na mieste 23. 5. 2019 - 20 €
(Registračný poplatok pre študentov nezahŕňa vstupenku na spoločenský večer)

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a občerstvenie v súlade so sadzbou stravného na tuzemské služobné cesty v roku 2019 podľa platnej legislatívy SR.

Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady. Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.