Dni molekulovej patológie (Molecular pathology days) 4.6.2015 - 5.6.2015 Hotel Turiec, Martin

Na toto podujatie vás pozývajú:
Slovenská divízia Medzinárodnej akadémie patológie (SD-IAP),
Slovenská spoločnosť patológov SLS,
Jeseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine,
Univerzitná nemocnica Martin, ˇUstav patologickej anatómie JLF UK a UN v Martine,
Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN v Olomouci,
Martinské bioptické centrum, s.r.o., v Martine,
Spoločnosť SOLEN

Termín konania:
4. 6. - 5. 6. 2015

Miesto konania:
Hotel Turiec, Martin

Registračný poplatok:
lekár a VŠ nelekár do 4. 5. 2015  30 €
od 5.5.2015 a na mieste 40 €
laborant do 4. 5. 2015 20 €
od 5.5.2015 a na mieste 30 €

Predseda organizačného a vedeckého výboru:
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., ÚPA JLF UK a UN v Martine

Organizačný a vedecký výbor:
prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. (Olomouc)
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. (Olomouc)
MUDr. Peter Szépe, CSc. (Martin)
MUDr. Tomáš Balhárek, PhD. (Martin)

KONGRESOVÝ SEKRETARIÁT
SOLEN, s. r. o.,
Ambrova 5, 831 01 Bratislava
www.solen.sk, buzekova@solen.sk