Dni molekulovej patológie 22.6.2017 - 23.6.2017 Hotel Turiec, Martin

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel.  02/5413 1365 

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie: kongres@solen.sk

Kontakt pre vystavovateľov: Daša Búzeková, +421-911 902 599,  buzekova@solen.sk