Dni molekulovej patológie 22.6.2017 - 23.6.2017 Hotel Turiec, Martin

Pre účastníkov je ubytovanie zabezpečené v mieste konania, hotel Turiec

http://www.hotelturiec.sk/

Cenník ubytovania:
(cena je uvedená s DPH, zahŕňa ubytovanie, raňajky, miestny poplatok)

Ubytovanie je možné rezervovať prostredníctvom organizátora podujatia písomnou formou.
Rezervácia je záväzná, zmena bude možná bez účtovania storno poplatku do 15. 5. 2017.
Po tomto termíne sa o možnostiach ubytovania informujte u organizátora.