Dni molekulovej patológie 22.6.2017 - 23.6.2017 Hotel Turiec, Martin

Na toto podujatie vás pozývajú:

Slovenská divízia Medzinárodnej akadémie patológie (SD-IAP),

Slovenská spoločnosť patológov SLS,

Ústav patologickej anatómie Jesseniovej LF UK a UN v Martine,

Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN v Olomouci,

Martinské bioptické centrum, s.r.o., v Martine,

Spoločnosť SOLEN, s.r.o.


Termín konania:
22. - 23. 6. 2017

Miesto konania:
Hotel Turiec, Martin

Predseda organizačného a vedeckého výboru:
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Registračné poplatky:

Lekár a VŠ nelekár:
do 14. 5. 2017 - 30 €
od 15. 5. 2017 a na mieste - 40 €

Laborant:
do 14. 5. 2017 - 3 €
od 15. 5. 2017 a na mieste - 5 €

Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady.
Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.