Dni profesora Matulaya 2.12.2016 - 3.12.2016 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok

Termín konania:

2. - 3. 12. 2016

Miesto konania:  

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Malacká cesta 63, 902 18 Pezinok 

http://www.pnpp.sk/

Organizuje: 

Sekcia psychiatrov v špecializačnej príprave SPsS SLS

Spoluorganizátori: 

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok

Združenie prof. Matulaya, o.z.; Fond duševného zdravia, n.f.

Kontaktná osoba: MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA (e-mail: jozef.dragasek@upjs.sk), I. psychiatrická klinika, Lekárska fakulta UPJŠ, Tr. SNP 1, 040 11 Košice, 055/234 3486, 3422

Kredity: 

Podujatie bude ohodnotené CME kreditmi