Familiárna amyloidná polyneuropatia 14.11.2018 Bratislava

Neuromuskulárna sekcia Slovenskej neurologickej spoločnosti a Pfi zer Luxembourg SARL, o. z.

Vás pozývajú na odborné sympózium Familiárna amyloidná polyneuropatia

Odborný garant:
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
predseda Sekcie pre neuromuskulárne ochorenia Slovenskej neurologickej spoločnosti

Registračný poplatok: bez poplatku

Účasť na podujatí je hodnotená 3 CME kreditmi

14. november 2018 o 15.30 hod.
Aston Business Hotel, Bajkalská 22, 821 09 Bratislava