IX. pracovné dni neuropsychiatrie v Levoči 21.9.2017 - 22.9.2017 Mestské divadlo Levoča

Termín konania:
21. - 22. 9. 2017


Miesto konania:
Mestské divadlo, Levoča

Organizátor a usporiadateľ:
SOLEN, s.r.o.

Pod záštitou:
Slovenská neurologická spoločnosť
Česká neurologická spoločnosť
Slovenská neuropsychiatrická spoločnosť
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves, a. s.,
I. neurologická klinika a Centrum pro neurovědy LF Masarykovy univerzity, Brno

Odborný garant:
MUDr. Miloslav Dvorák

Registračné poplatky:

do 31. 8. 2017 - 50 €

od 1. 9. 2017 a na mieste - 65 €

Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady.
Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.