IX. sympózium o primárnych imunodeficienciách 24.4.2019 Austria Trend Hotel, Bratislava

Termín konania:
24. 4. 2019

Miesto konania:
Austria Trend Hotel, Vysoká 2A, Bratislava

Organizuje:
Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie
Slovenská imunologická spoločnosť
Detská klinika LF UK a Národný ústav detských chorôb Bratislava
Diagnostické a výskumné centrum pre primárne imunodeficiencie nadácie Jeffrey Modella v Bratislave

Spoločnosť SOLEN

Odborný garant a koordinátor podujatia:
Doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.

Registračné poplatky:

do 23. 4. 2019 - 10 €

na mieste 24. 4. 2019 - 20 €

Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady.
Uhradený registračný poplatok je nevratný.


Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti so 7 kreditmi CME.