Konferencia Gerontopsychiatrickej sekcie a Sekcie psychiatrov v špecializačnej príprave SPsS SLS 18.10.2017 Hotel Saffron, Bratislava

Registrácia

Prihláška na Konferencia Gerontopsychiatrickej sekcie a Sekcie psychiatrov v špecializačnej príprave SPsS SLS

18.10.2017, Hotel Saffron, Bratislava

Súčasťou podujatia

Konferencia Gerontopsychiatrickej sekcie a Sekcie psychiatrov v špecializačnej príprave

bude odborný workshop.

Po prvom spoločnom odbornom bloku prebehne workshop samostatne v trvaní 3,5 hodiny. Workshop pre mladých psychiatrov zameraný na prezentáciu vlastných príspevkov, vedenie sympózia a odbornej diskusie.

Workshop bude vedený nielen odborníkmi z oblasti psychiatrie, ale aj personálnymi trénermi s cieľom tréningu v oblasti prezentačných techník. Účastníkom ponúkame nielen možnosť zlepšiť sa v príprave a prezentácii vlastného príspevku na odbornom podujatí, ale aj v schopnosti viesť odborný blok prednášok či odbornú diskusiu.
Počas workshopu sa očakáva Vaše aktívne zapojenie sa do programu podujatia, prezentácia vlastného príspevku však nie je podmienkou.

Požiadavky na účastníkov:
• maximálne 5 rokov po ukončení špecializačného štúdia
• vítaná je vlastná (i minimálna) skúsenosť s prezentáciou príspevkov, avšak nie je podmienkou

Kapacita podujatia je obmedzená (max. 30 miest). Workshop je bezplatný.

Konečný termín na prihlasovanie účasti: 15.9.2017.

Po záväznom prihlásení sa, zašleme účastníkom ďalšie inštrukcie.
Týmto dávam súhlas spoločnosti SOLEN, s. r. o., na spracovanie mojich osobných údajov, uvedených v tejto prihláške na účel spracovania prihlášok a rozosielanie informačných e-mailov v zmysle zákona č.  122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a rovnako na poskytovanie údajov tretím osobám v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomnou formou.

Telefonické prihlásenie na podujatie nie je možné.

Na túto emailovú adresu vám bude zaslané potvrdenie o registrácii