Konferencia Gerontopsychiatrickej sekcie a Sekcie psychiatrov v špecializačnej príprave SPsS SLS 18.10.2017 Hotel Saffron, Bratislava

Termín konania:
18. 10. 2017

Miesto konania:
Hotel Saffron, Bratislava

Organizátor a usporiadateľ:
Gerontopsychiatrická sekcia SPsS SLS
a Sekcia psychiatrov v špecializačnej príprave SPsS SLS

Kontaktná osoba:
MUDr. Mária Králová, CSc. (maria.kralova@sm.unb.sk)
MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA (jozef.dragasek@upjs.sk)


Registračný poplatok:
5 € (zahŕňa účasť na odbornom vzdelávacom programe,
potvrdenie o účasti s kreditmi CME, občerstvenie)


V druhej časti konferencie sa uskutoční paralelné podujatie - Workshop pre mladých psychiatrov zameraný na prezentáciu vlastných príspevkov, vedenie sympózia a odbornej diskusie.
Jeho kapacita je obmedzená (max. 30 miest). Workshop je bezplatný. Konečný termín na prihlasovanie účasti: 15.9.2017. Viac informácií nájdete priamo v registračnom formulári.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.